Wat is LNG?


LNG is een afkorting van liquefied natural gas. In het Nederlands: vloeibaar (gemaakt) aardgas. Hieronder leest u meer over de samenstelling en eigenschappen van LNG.

LNG: extreem koud vloeibaar gas met bijzondere dichtheid

Wanneer aardgas gecomprimeerd wordt naar 200bar, noemen we dat Compressed Natural Gas (CNG); hier rijden bijvoorbeeld auto's op. LNG is echter drie keer zo klein als CNG.


LNG is een cryogene vloeistof: een vloeistof met een extreem lage temperatuur. Bij een normale atmosferische druk heeft LNG een temperatuur van -162 graden Celsius. LNG bestaat voor een groot gedeelte uit methaan. Daarnaast bevat het restgassen die uit ethaan, propaan, butaan en stikstof bestaan. Ook heeft het een hoge dichtheid. Veel hoger bijvoorbeeld dan aardgas: onder atmosferische druk is LNG 600 keer kleiner dan aardgas. Daardoor is LNG veel efficiënter op te slaan en te transporteren.

Bijzondere eigenschap: dichtheid variabel

Vergeleken met andere vloeistoffen zoals water en benzine, heeft LNG een lagere dichtheid. Bijzonder aan LNG is dat de dichtheid verandert naarmate de temperatuur daalt of stijgt. Op de site van peacesoftware kunt u zelf berekenen welke dichtheid LNG heeft bij welke temperatuur en/of druk.

Over de Heating value

De Heating value van een brandstof geeft aan hoeveel energie er tijdens de verbranding vrijkomt. De Heating value wordt bepaald door de eigenschappen van de brandstof. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen High Heating value (HHV) en Low Heating value (LHV). Het verschil tussen beide begrippen is de manier waarop de energiewaarde bepaald/berekend wordt. Bij HHV wordt er rekening gehouden met het ‘moeilijk’ ontbranden van water in de brandstof. Dit betekent dat er rekening gehouden wordt dat water vloeibaar is na de verbranding en dus meegenomen wordt in de energiewaarde berekening. Bij LHV wordt de warmte, die verloren gaat bij verdampen van het water tijdens de verbranding, van de heating value afgehaald. Dit bepaald het verschil in energiewaarde van HHV en LHV.

De heating value van LNG als motorbrandstof is 49MJ/kg (LHV) in plaats van 55MJ/kg (HHV).


Transitie naar duurzaam

LNG is een fossiele brandstof en ondanks dat het schoner is dan de conventionele brandstoffen, mag het niet als volledig ‘groen of duurzaam’ worden beschouwd. Deze stap kan gezet worden door gebruik te maken van bio-LNG. Bio-LNG, ook wel LBM (Liquified Bio Methane) genaamd, wordt gemaakt van biogas. Biogas wordt gemaakt in biomassa centrales, hierin wordt biomassa omgezet tot biogas. Biogas wordt daarna opgewerkt tot Groengas en verkoeld tot -162 graden bio-LNG. Bio-LNG is een logische stap qua duurzaamheid voor LNG. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om voldoende bio-LNG te produceren om de opkomende LNG markt te voorzien.


Waar en hoe wordt LNG geproduceerd?

LNG wordt geproduceerd in onder andere Qatar, Oman, Algarije, de Verenigde Arabische Emiraten en Nigeria. Daar wordt LNG als aardgas gewonnen, waarna liquefaction plants het gas koelen en vloeibaar maken. Het vloeibare gas wordt in grote opslagtanks (terminals) gestopt, en vervolgens getransporteerd per schip. Het LNG wordt dan naar Europa, Amerika en Azië gebracht.


LNG hoeft niet gekoeld te worden

Vanaf het moment dat LNG geproduceerd is, wordt het niet meer actief gekoeld. Het LNG blijft koud, doordat het altijd opgeslagen is in dubbel geïsoleerde vacuüm opslagtanks. Ook blijft het gas koud door het auto-refrigerationproces (automatische koelproces).


Terminals verspreid over de hele wereld

Als de LNG in Europa, Amerika of Azië is aangekomen, wordt het gas opgeslagen in grote terminals. Afhankelijk van het doeleinde is de inhoud van een terminal gemiddeld 5 tot 20 miljard m3. De inhoud van de GATE-terminal in Rotterdam bedraagt bijvoorbeeld ruim 12 miljard m3. Hiermee kunnen ruim 7 miljoen huishoudens jaarlijks van gas worden voorzien. Er zijn zo’n 85 actieve terminals in de wereld.